1. Az intézmény megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat

Rövidített neve: VSZSZ

Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9.

2.  Az intézmény illetékessége, működési területe: Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe. A fogyatékos személyek nappali intézménye (kiskorú) tekintetében: Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe.

3.  Az intézmény alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: Megnevezése:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

4. Az intézmény fenntartója:

Megnevezése:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

5. Az intézmény irányító szerv:

Megnevezése:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,

Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

6. Az intézmény alapító okirata:

Az Alapító okiratot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 34/2023. (II.23.) határozatával fogadta el.

Alapító okirat kelte: 2023.07.06.

Az Alapító okirat száma: OKT-248066-5/2023.