A Nagyerdő szívében található Városi Szociális Szolgálat, önkormányzati fenntartású intézmény,
a szociális alapszolgáltatások keretében a rászorulóknak lakókörnyezetükben nyújt differenciált,
szükségletüknek megfelelő, személyre szóló ellátást, gondozást. Ha a rászoruló személyekről életkoruk,
egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatások keretében nem lehet
gondoskodni, akkor ők állapotuknak és helyzetüknek megfelelően szakosított ellátási területen
kerülnek gondozásra, mely bentlakás formájában történik.